STU

Vores særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse – STU er med personale alle dage, og følger et fast skema med forskellige aktiviteter fx:

  • Virksomhedsbesøg
  • Opgaver op virksomhed (med personale) – ledsaget praktik
  • Fitness
  • Motionsture i naturen
  • Kend dit samfund: Besøg på kommune eller anden offentlig, samfundsmæssig eller kulturel instans
  • Kend din by
  • Offentlig transport
  • Boundervisning
  • Skoleundervisning
  • Når parat til det: Selvstændig virksomhedspraktik