STU

Hvis du ikke er helt klar til praktik eller uddannelse, kan du komme i vores STU tilbud.
STU tilbuddet er med personale alle dage, og følger et fast skema med forskellige aktiviteter fx:

  • Virksomhedsbesøg
  • Opgaver op virksomhed (med personale)
  • Fitness
  • Motionsture i naturen
  • Besøg på kommune eller andet
  • Botræning