Selvforståelsesforløb (ASF)

Bo/Skole/Job tilbyder selvforståelsesforløb for personer med autismespektrum forstyrrelse (ASF). Forløbene kan være individuelle eller i grupper.

Målet er:
Dels at øge personens forståelse af sig selv som person med ASF, og hvad det betyder i forhold til at klare sig:

 • i samfundet
 • i hverdagen
 • i uddannelsessystemet
 • på arbejdsmarkedet

Dels at øge bevidstheden om individuelle udfordringer samt at styrke evnen til at mestre disse.

Nedenstående emner behandles:

 • Introduktion til NT (neurotypisk tænkning) – den mest udbredte tænkning og hvad vores kultur og samfund bygger på
 • forskel på NT og ASF (autisme tænkning)
 • eksekutive funktioner
 • forestillingsevne
 • kommunikation og det sociale
 • sansesensitivitet
 • redskaber til at mestre – med fokus på det individuelle

Forløbet munder ud i et personligt skriv, og personen får udleveret en mappe.

Varighed:
Grundforløb: 6 gange á 1 time.
Mulighed for udvidet forløb.

Forløbet kan oplagt suppleres med en stressprofil