Stressprofil

Bo/Skole/Job tilbyder udarbejdelse af stressprofil.
Bo/Skole/Job er uddannet til dette arbejde af specialkonsulent indenfor ADHD og ASF Dorthe Hölck, go between.

Målgruppen er primært personer med ASF, der har meget svingende energiniveau, og hvor stressfølsomhed udgør en barriere for udvikling.

Målet er at kortlægge/afdække den enkeltes stress som grundlag for at arbejde med reduktion af stress – og skabe øget robusthed.

Profilen udgøres af elementerne:

  • Grundlæggende stress
  • Situationsbestemt stress
  • Advarselstegn
  • Hvad gør vi nu
  • Beskyttende faktorer
  • Guidelines

Stressprofilen er udviklet af psykologerne Bo Hejlskov og Trine Uhrskov. Den er visuel og laves i en proces sammen med den enkelte.
Den munder ud i et produkt – en stressprofil – samt en guide til omgivelserne.

Varighed:
Stressprofilen udarbejdes gennem op til 5 samtaler med personen.