Til sagsbehandlere

Bo/Skole/Job er et fleksibelt bo- og udviklingstilbud rettet mod uddannelse eller job 

Bo/Skole/Job er under socialt tilsyn.

Forløbene kan tilrettelægges ud fra kommunens ønsker, dog indenfor rammerne af vores kerneydelser. 

Interne forløb – bokollegierne Stavangervej og Ladelundsvej:

Forløbene er helhedsorienterede og skræddersyet den enkelte. 

Almene kompetencer: 

 • Medinddragelse og medindflydelse
 • Selvforståelse
 • Mestring og robusthed 

Botræning på kollegie:

 • Praktiske, personlige og sociale færdigheder
 • Personlige samarbejdsmapper med visuelle søjlemål

Udviklingsforløb rettet mod uddannelse eller job:

 • Virksomhedspraktikker
 • Forberedende forløb –øget parathed til praktik
 • Støtte til skole eller uddannelse 

Målgruppen er unge med indlæringsvanskeligheder, herunder unge med ADHD eller ASF eller lignende.
Eleverne skal have realistiske forudsætninger for at komme til at klare et praktikforløb i en virksomhed, eller at passe en skole eller uddannelse.
Alle forløb dokumenteres.

Bo/Skole/Job sørger for VITAS ved virksomhedspraktikker.

Varighed: aftales med kommunen.

Pris: kr. 13,562 (LAB) og 10,188 (§ 85 servicelov)
Pris ved forberedende forløb: 18,562 (LAB)
Visitation: Forud for optagelse vil der være besøg samt visitationssamtale med elev, sagsbehandler, evt. forældre eller kontaktperson fra skole samt Bo/Skole/Job.
Optagelse forudsætter, at den anbringende kommune indvilger i at forblive handlings- og betalingskommune under opholdet.

Der laves delegationsaftale med Silkeborg kommune.
(Forsørgelsesgrundlaget er uddannelseshjælp, evt. med aktivitetstillæg eller ressourceforløbsydelse.)

Indsatser LAB:
Virksomhedspraktikker – vejledning og opkvalificering – STU – ressourceforløb – mentorstøtte – selvforståelse ASF – stressprofil.

Eksterne forløb – egen bolig
For personer i egen bolig tilbydes: 

 • Individuel bostøtte. Bostøtte er helhedsorienteret støtte i egen bolig tilpasset den enkeltes behov. Timetallet er individuelt.
 • Udviklingsforløb rettet mod uddannelse eller job
 • Virksomhedspraktikker
 • Forberedende forløb med personale
 • Støtte til skole eller uddannelse
 • Afsøgning af fleksjob

Bostøtten bevilges efter servicelovens § 85.
Udviklingsforløbene bevilges efter LAB kap 10 og 11.
Timeprisen for bostøtte er 360 kr i timen.

Indsatser LAB:
Virksomhedspraktikker – vejledning og opkvalificering – STU – ressourceforløb – mentorstøtte – selvforståelse ASF – stressprofil – afsøgning af fleksjob.

Virksomhedspraktikker, vejledning og opkvalificering samt afsøgning af fleksjob – 3 timer om ugen á 450 kr (kr 5.805) – eller individuel aftale.
Forløbsdokumentation (uden forløbsansvar) – kr 4.500
STU – individuel aftale.
Ressourceforløb – individuel aftale.
Mentorstøtte – individuel aftale.
Selvforståelsesforløb – kr 4.500
Stressprofil – kr 4.500