Botræning

Bo/Skole/Jobs botræning har som mål at ruste eleverne til så selvstændigt som muligt at klare de almindelige daglige gøremål og få hverdagen til at fungere.  

Botræningen foregår på Bo/Skole/Jobs 2 botræningskollegier, Stavangervej og Ladelundsvej. 

Den finder primært sted, når eleverne kommer hjem fra deres praktik- eller uddannelsessteder – i tidsrummet 14 – 21 samt nogle timer hver weekend. Desuden er der personale et par timer hver morgen (hverdage). 

Botræningen varetages af fagligt kvalificeret pædagogisk personale, og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og evner.

Eksempler på hvad der arbejdes med i botræningen:

 • Passe sit arbejde eller uddannelse – at indgå i samfundslivet 
 • Praktiske hverdagsfærdigheder: 
  • Rengøring af eget værelse og fællesarealer
  • Tøjvask
  • Indkøb og madlavning
  • Personlig hygiejne  
 • Privat økonomi
 • Netværk: 
  • Omgås venner og familie på en god måde 
 • Have et godt fritidsliv 
 • Mestring og robusthed: 
  • Ifht. praktiske, personlige og sociale udfordringer 
  • Selvforståelse 

Botræning munder ud i en afklaring af evt. fremtidigt støttebehov.