Bestyrelse

Ellen Østergaard
Formand

Jysk børneforsorg/Fredehjem´s hovedbestyrelse
Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem

 –

René Prang
Praktikinstruktør 

Teknisk skole Viborg
Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem

 – 

Birgit Bieling
Forældre repræsentant

  –

Birger Rask
Kirkens Korshær

Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem

  –

John Kvistgaard
Konsulent

Beskæftigelsesafdeling, Silkeborg Kommune
Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem

Lars Horholt
Systemudvikler

Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem