Samarbejdspartnere

Jysk børneforsorg Fredehjem  

Landsforeningen Ligeværd

  • Andre erhvervs- og uddannelsestilbud til samme målgruppe
  • Virksomheder i Silkeborg
  • Elevernes sagsbehandlere

Områdets uddannelsesinstitutioner, herunder:

  • AOF, ordblindeskolen
  • VUC
  • Køreskolen Downtown 
  • Silkeborg Produktionsskole 
  • Silkeborg Ungdomsskole

Autismerådgiver- og ADHD  specialkonsulent Dorthe Hölck, go between