FUE

Hvis du ikke er helt klar til praktik eller uddannelse, kan du komme i vores forberedende uddannelses- og erhvervstilbud – FUE.
FUE tilbuddet er med personale alle dage, og følger et fast skema med forskellige aktiviteter fx:

  • Virksomhedsbesøg
  • Opgaver på virksomhed (med personale) – ledsaget praktik
  • Fitness
  • Motionsture i naturen
  • Kend dit samfund: Besøg på kommune eller anden offentlig, samfundsmæssig eller kulturel instans
  • Kend din by
  • Offentlig transport
  • Boundervisning (værkstedsbaseret)
  • Skoleundervisning
  • Når parat til det: Selvstændig virksomhedspraktik