Afsøgning af fleksjob

Bo/Skole/Job tilbyder forløb målrettet afsøgning og etablering af fleksjob – for personer, der er visiteret til fleksjob.

Forløbene omfatter:

  • Opsøgende arbejde
  • Planlægning og etablering af forløb
  • Opfølgning og afvikling af forløb
  • Forberedelse og klargøring til etablering af job
  • Mestring af udfordringer (herunder stabilitet og fastholdelse)
  • Dokumentation og opfølgningsmøder efter aftale med jobcenteret