Til sagsbehandlere

Bo/Skole/Job er et fleksibelt bo- og udviklingstilbud rettet mod uddannelse eller job
Forløbene kan tilrettelægges ud fra kommunens ønsker, dog indenfor rammerne af vores kerneydelser.

Vores tilbud er 2-delt

 1. tilbud til unge på bokollegiet Stavangervej
  1. parallelbevilling via servicelov og LAB
 2. tilbud til borgere i egen bolig

Forløbene er helhedsorienterede og skræddersyet den enkelte.
Dvs. der er tale om parallel bevilling gennem servicelov og LAB.

Målgruppe:
Målgruppen er unge med indlæringsvanskeligheder, herunder unge med ADHD eller ASF eller lignende. Eleverne skal have realistiske forudsætninger for at komme til at klare et praktikforløb i en virksomhed, eller at passe en skole eller uddannelse.

Indhold

Botræning  på kollegie:

 • Praktiske, personlige og sociale færdigheder

Udviklingsforløb rettet mod uddannelse eller job – individuelle forløb skræddersyet den enkelte:

 • Virksomhedspraktikker
 • STU
 • FUE– forberedende uddannelses- og erhvervsforløb
 • Støtte til skole eller uddannelse
 • Medinddragelse og medindflydelse
 • Selvforståelse
 • Mestring og robusthed

Metodisk arbejdes der med personlige samarbejdsmapper med KRAP skemaer og visuelle søjlemål.

Alle forløb dokumenteres.

Visitation
Forud for optagelse vil der være besøg samt visitationssamtale med elev, sagsbehandler, evt. forældre eller kontaktperson fra skole samt Bo/Skole/Job.

Forsørgelsesgrundlaget er typisk uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse.

Bo/Skole/Jobs kollegie er under socialt tilsyn.

 1. Borgere i egen bolig: 

PRISER