Til virksomheder

Hjælp en ung til selvforsørgelse og selvrespekt 

Et samarbejde kan være følgende: 

 • At stille sig til rådighed som praktikplads i en kortere eller længere periode (1-6 måneder) 

Virksomhed såvel som Bo/Skole/Job kan til enhver tid stoppe forløbet, hvis det ikke fører til noget positivt.
Et samarbejde med Bo/Skole/Job indebærer for virksomheden: 

 • At stille en kontaktperson til rådighed, der støtter den unge (mentor)
 • At andre medarbejdere er forberedte og positive på at indgå i forløbet
 • At deltage i opfølgningsmøder efter behov
 • At den unge får mulighed for at løse relevante opgaver i virksomheden 

Relevante arbejdsopgaver kan være alt indenfor praktiske medhjælps- og servicefunktioner.
Fordelene er: 

 • Virksomheden får en social dimension ind i det daglige arbejde
 • Det overordnede ansvar ligger hos Bo/Skole/Job
 • Bo/Skole/Jobs erhvervsvejleder kan altid kontaktes, såfremt der opstår besvær
 • Forløb der fuldt ud matcher virksomhedens behov
 • Mulighed for (ikke noget krav) senere ansættelse af person med skræddersyet optræning 

Økonomi og forsikring: 

 • Virksomheden har ingen udgifter på forløbet
 • Eleven er som udgangspunkt dækket af kommunens ansvars- og arbejdsskadeforsikring