Botræning

Bo/Skole/Jobs botræning har som mål at ruste eleverne til så selvstændigt som muligt at klare de almindelige daglige gøremål og få hverdagen til at fungere.  

Botræning foregår på vores kollegie på Stavangervej. 

Den finder primært sted, når eleverne kommer hjem fra deres praktik- eller uddannelsessteder – i tidsrummet 12 – 21 samt nogle timer hver weekend. Desuden er der personale et par timer hver morgen (hverdage). 

Botræningen varetages af fagligt kvalificeret pædagogisk personale, og tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og evner.

Eksempler på hvad der arbejdes med i botræningen:

 • Passe sit arbejde eller uddannelse – at indgå i samfundslivet 
 • Praktiske hverdagsfærdigheder: 
  • Rengøring af eget værelse og fællesarealer
  • Tøjvask
  • Indkøb og madlavning
  • Personlig hygiejne  
 • Privat økonomi
 • Netværk: 
  • Omgås venner og familie på en god måde 
 • Have et godt fritidsliv 
 • Mestring og robusthed: 
  • Ifht. praktiske, personlige og sociale udfordringer 
  • Selvforståelse 

Botræning munder ud i en afklaring af evt. fremtidigt støttebehov.