Udviklingsforløb

Udviklingsforløb rettet mod job eller uddannelse

Bo/Skole/Jobs udviklingsforløb er individuelle og tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og evner.
Udviklingsforløb kan være for unge på kollegiet eller i egen bolig.

Bo/Skole/Jobs uddannelses- og erhvervsvejledere koordinerer og har ansvaret for forløbene, der finder sted i områdets virksomheder eller uddannelsesinstitutioner.
Forløbene er primært virksomhedspraktikker med kontaktperson på arbejdspladsen. Vi laver også forberedende forløb med personale fra Bo/Skole/Job forud for virksomhedspraktikker.

Forløbene kan rumme: 

 • Arbejdstræning (at kunne passe et arbejde og begå sig på arbejdspladsen)
 • Faglig og praktisk træning
 • Faglig uddannelse eller opkvalificering gennem kurser
 • Skoleundervisning 
 • STU
  • Forberedende uddannelses- og erhvervsforløb (FUE)

Eksempler på praktikområder: 

 • Butik
 • Køkken
 • Produktion (f.eks. metal- eller træindustri)
 • Mekaniker
 • Tømrer
 • Rengøring
 • Lager og transport
 • EDB
 • Kontor
 • Montage
 • Gartner
 • Dyr, landbrug
 • Børn og ældre 

Forløbene er rettet mod at blive klar til uddannelse eller job – det kan også være rettet mod at blive klar til Rehab, hvis ordinære vilkår ikke vurderes realistiske.