Hvad er Bo/Skole/Job?

Bo/Skole/Job er et helhedsorienteret tilbud til personer med generelle indlæringsvanskeligheder, herunder personer med ADHD eller ASF. 

Bo/Skole/Job har 2 kerneydelser:

  • Interne: Forløb for unge mellem 18 og 35 år, som skal rustes til uddannelse eller job, og som har brug for botræning. De unge bor på vores botræningskollegie. Varigheden er typisk 1-3 år.
  • Eksterne: Tilbud om bostøtte til personer i egen bolig. Kan kombineres med forløb rettet mod uddannelse eller job. Tilbud om fritidsaktivitet i vores klub 

Som helhedsorienteret tilbud er vores ydelser rettet mod både hverdags- og samfundsliv (uddannelse, beskæftigelse).
Vores fokus er rettet mod at blive så selvhjulpet som muligt i “det virkelige almindelige” liv.
Vi støtter i at udvikle personlige, praktiske og sociale kompetencer – der er vigtige for at kunne begå sig i samfundet.
Vores tilgang er, at alle mennesker har ressourcer, der kan udvikles og udnyttes. 

  • Botræning er bo- og levetræning i forhold til hverdag, fritid, netværk og almen trivsel 
  • Forløbene rettet mod uddannelse og job er afklaring og optræning til at komme i uddannelse eller job
  • Bostøtte handler om at få hverdags- og arbejdsliv til at fungere – at mestre livet bredt set i egen bolig

Vi vil gerne være kendt for:
Vi er en troværdig samarbejdspartner – vi gør, dét vi siger, vi gør
Vi er helhedsorienterede, idet der tages hånd om det hele liv
Vi baserer vores arbejde på fagligt kvalificeret relations- og specialpædagogik
Vores indsats er rettet mod det “virkelige” samfundsliv – med fokus på borgerens eget ansvar!!
Vi udarbejder dokumentation af høj kvalitet