Hvordan arbejder vi

Relationspædagogikken udgør vores fundament, mens specialpædagogikken er den metodiske ramme.
Dette betyder helt overordnet, at vi ser kvaliteten af sammenspillet med vores elever som afgørende for læring og udvikling.
Alle forløb er tilrettelagt ud fra den enkeltes forudsætninger.
Vi arbejder med en pædagogik, der er skræddersyet den enkelte med udvikling af individuelle strategier, bl.a ved brug af KRAP.
Vores fokus er altid på, at den unge rustes til at mestre livets op og nedture bedst muligt.

I vores arbejde har vi i høj grad fokus på:

  • selvforståelse
  • medinddragelse
  • medindflydelse
  • ejerskab
  • mestring 

Til at understøtte dette bruger vi metodisk en samarbejdsmappe med visuelle søjlemål og individuelle fokusområder.