Eleverne på bokollegiet

Bo/Skole/Jobs bokollegie er et tilbud til unge med generelle indlæringsvanskeligheder, herunder personer med ADHD og ASF 

Elever på Bo/Skole/Job skal:

  • Have en realistisk chance for at kunne (eller komme til at kunne) passe et forløb på ordinære arbejdspladser eller i uddannelsesinstitutioner 

Eksempler på vanskeligheder kan være: 

  • Boglige/matematiske indlæringsvanskeligheder
  • Langsomt indlærings- og arbejdstempo
  • Hukommelsesproblemer
  • Udfordringer med at skabe overblik, overskue og planlægge/strukturere
  • Svag omstillingsevne
  • Udfordringer med at indgå i sociale sammenhænge