Bestyrelse

Birger Rask
Formand

Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem
Tidligere leder af Kirkens Korshær, Silkeborg

 –

Camilla Puggaard Holst
Næstformand

Bestyrelsesudpeget erhvervsrepræsentant
Direktør for Skandinavisk http
Arbejdsgiver og forældre til ung i målgruppen

René Prang
Direktør for AC service 

Tidligere praktikinstruktør på Teknisk skole Viborg
Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem

 –

Lene Cecilie Skov Mogensen
Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem

  –

Jette Thorup Nielsen
Bestyrelsesudpeget forældrerepræsentant

  –

Jacob Klith Frost
Bestyrelsesudpeget fagperson