Bestyrelse

Ellen Østergaard
Formand

Jysk børneforsorg/Fredehjem´s hovedbestyrelse
Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem

 –

René Prang
Praktikinstruktør 

Teknisk skole Viborg
Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem

 – 

Birgit Bieling
Forældre repræsentant

  –

Birger Rask
Kirkens Korshær

Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem

  –

Camilla Puggaard Holst
Repræsentant for Erhvervslivet

Indehaver af Scan HTP

Lars Horholt
Systemudvikler

Udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem